Bez kategorii

Subwencja – te 3 rzeczy musisz o niej wiedzieć

Subwencji udziela najczęściej państwo określonym podmiotom, na przykład partiom politycznym, jednostkom samorządu terytorialnego czy też prywatnym firmom, ale także organizacjom społecznym i osobom fizycznym.

1. Czym się różni od dotacji?

Czyli subwencja to taka trochę zapomoga, ale… bardziej elegancka. Z kolei od dotacji różni się tym, że ma charakter roszczenia prawnego. Często rząd zapisuje ją w budżecie z przeznaczeniem dla określonego podmiotu i z uwzględnieniem kwoty, jaka ma zostać przekazana. Subwencją dysponuje organ, który ją otrzymał.

2. Subwencja ogólna czy przedmiotowa?

Wyróżniamy subwencje ogólne polegające na tym, że państwo udziela pomocy finansowej na przykład miastu na podstawie takiego kryterium obiektywnego jak liczba mieszkańców. Z kolei subwencje przedmiotowe państwo przeznacza na konkretne zadania, na przykład na dopłatę kredytów dla rolników czy dopłatę do czynszów komunalnych.

3. Subwencja oświatowa czy wyrównawcza?

Jest też subwencja oświatowa otrzymywana przez gminy, powiaty i województwa przyznawana według zasad MEN i subwencja wyrównawcza na te same podmioty, których potencjał fiskalny wynosi w przypadku województw poniżej 75%, średniej krajowej, gmin poniżej 92 % średniej, a powiatów mniej niż 85%.

A.S., fotos:HeungSoon/Pixabay